Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, Česká republika

Kultura

Project Info

Project Description

KAM ZA KULTUROU VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH?

Divadlo Boženy Němcové
Divadlo se hrálo v lázních již krátce po jejich založení, tehdy k tomuto účelu sloužila takzvaná „Divadelní bouda“ – jednoduchá hospodářská budova, která stála u Libušiny ulice za Společenským domem. Nájem této budovy byl ovšem chebským magistrátem vypovězen a františkolázeňští si proto postavili vlastní scénu, kterou v roce 1868 slavnostně otevřeli operetou Franze Suppého Krásná Galathea. V roce 1928 byla původní klasicistní budova znovu vystavěna – obvodové zdi starého divadla byly použity jako základ jeviště a hlediště a to celé bylo obestavěno novým pláštěm. V této novoklasicistní podobě slouží budova dodnes. Divadlo má stálý ochotnický divadelní soubor, jehož novodobou historii můžeme sledovat od roku 1946, kdy byl pod jménem Lucerna oficiálně zaregistrován Zemským národním výborem v Praze. Od té doby procházel obdobími rozkvětu (kromě útlumu ve druhé polovině padesátých let), a je důležitou součástí kultury Františkových Lázní. V budově divadla sídlí také MKS – Městské kulturní středisko Františkovy Lázně, což je příspěvková organizace zřizovaná městem. Městské kulturní středisko je organizátorem řady společenských a kulturních akcí, a je tak jedním z hlavních pilířů kulturního života ve městě.

Oficiální stránky s programem zde.

Kolonádní koncerty
Nedílnou součástí lázeňského kulturního života jsou sezonní kulturní akce v altánech a parcích, především lázeňské kolonádní koncerty. Oblíbeným místem jejich konání bývá altán v Městských sadech nebo před Společenským domem.

Galerie Brömse
Galerie byla založena v roce 2003 jako obecně prospěšná společnost. Věnuje se koncepci a realizaci výstavních projektů. Navazuje na duchovní a umělecký odkaz osobnosti Augusta Brömseho, grafika a malíře, profesora na Akademii výtvarných umění v Praze, který se ve Františkových Lázních v roce 1873 narodil. Výstavy a další činnosti se soustřeďují do několika prostor ve Františkových Lázních.
Malá výstavní síň
Malou výstavní síň nalezneme v Poštovní ulici č. 10, odtud je také vstup do výstavního prostoru Švýcarský dvůr.

Malá galerie Tři Lilie
Je umístěna v atriu hotelu Tři lilie. Ve stálé expozici galerie najdeme i keramický model města, který je umístěn v domě Beseda na rohu Národní a Ruské ulice.

Společenský dům Františkovy Lázně
Společenský dům patří neodmyslitelně k Františkovým Lázním. Klasicistní stavbu velkého sálu a hlavní budovy navrhl stavitel nově zakládaných lázní ing. Rothhesel z Brandýsa nad Labem. Sál svým leskem, jak uvádí současníci, předčil všechny podobné stavby okolních lázní. V roce 1877 byl přistavěn novorenesanční sál, se kterým získal Společenský dům svou dnešní podobu. Dům plnil v lázních funkci společenského centra, kde se všichni lázeňští hosté scházeli u společné tabule při obědě a večeři, trávili volný čas u kulečníku nebo se uvolnili při tanci na četných bálech a tancovačkách. Tuto funkci zastává Společenský dům dodnes, koná se v něm celoročně řada společenských a kulturních akcí.

Městská knihovna
Historie knihovny ve Františkových Lázních sahá až do první poloviny 19. století. První písemnou zmínku o ní najdeme od Boženy Němcové v roce 1846, kdy v Dopisech z Lázní Františkových píše: „…Též zápůjční knihovna a čítárna zde je…“ Od roku 1960 sídlila na ulici Dr. Pohoreckého, po roce 2009 ji nalezneme v nových prostorách v Dlouhé ulici vedle Městského muzea. Knihovna pořádá po celý rok množství akcí nejen pro malé i velké čtenáře, nabízí i veřejný internet.

Městské muzeum ve Františkových Lázních
Dějiny muzea se začínají psát v roce 1912, kdy místní občanské sdružení shromažďovalo mezi františkolázeňskými občany historické předměty pro budoucí místní muzeum. Tuto iniciativu podpořil tehdejší starosta Františkových Lázní Evžen Loimann a přenesl celou záležitost do kompetence města – tím bylo muzeum oficiálně založeno a sídlilo v budově Aeskulap čp. 131 v Americké ulici. Po skončení první světové války se vedení muzea ujal významný regionální badatel Alois John, který v třicátých letech získal výstavní prostory a sbírku přeměnil na skutečné muzeum. Během druhé světové války muzeum zaniklo a sbírky zmizely. Od roku 1957 se sbírkové předměty začaly opět shromažďovat a v roce 1961 bylo muzeum přemístěno do budovy v ulici Dr. Pohoreckého č.p. 117. V říjnu 2008 se muzeum přestěhovalo do rekonstruované budovy – původně „Hasičského domu“ v Dlouhé ulici č.p. 194 v blízkosti Labutího jezírka. Zde je instalována stálá expozice, která nabízí pohled do historie lázní od objevení Františkova pramene, architektury, historie léčebných balneologických metod, nechybí ani dějiny farmacie. Můžete si prohlédnout originál sochy Františka z roku 1923, další části expozice jsou věnovány významným osobnostem Františkových Lázní nebo dějinám stáčení minerálních pramenů. Dnes má muzeum kolem 7000 sbírkových předmětů.

Kromě budovy městského muzea schraňuje zajímavé exponáty také Hrad Seeberg, který se nachází v obci Ostroh 5 km od Františkových Lázní směrem na Aš. Současná expozice představuje vývoj interiérů a nábytkové tvorby v 19. století (empír, biedermeier, druhé rokoko, novorenesance, novogotika, chippendale), černou kuchyni, barokní a rokokový intarzovaný nábytek, chebský venkov v 19. století (etnografie), dějiny porcelánu i jeho současnou produkci. V bývalém rytířském sále je obřadní síň.

Vydalo © Město Františkovy Lázně v roce 2011
Oficiální stránky města Františkovy Lázně naleznete zde.