Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, Česká republika

Významné akce

Project Info

Project Description

KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH AKCÍ
JARO
30. dubna
konec dubna, začátek května
1. května
polovina května v sobotu
Pálení čarodějnic
Seebergské hry – slavnostní otevření hradu českým králem Karlem IV.
Mezinárodní výstava a soutěž historických vozidel
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny a svěcení pramenů
LÉTO
poslední pátek v červenci a další dva pátky v srpnu
druhá polovina července
Jazzový festival Hrnčířský Swing
Historický jarmark na Seebergu
PODZIM
druhý týden v září
třetí týden v září
Seebergské hry – slavnost ostrostřelců
Straussův festival
ZIMA
začátek prosince
31. prosince, od 21:30 hod.
Mikulášská nadílka a Rozsvícení vánočního stromu
Silvestrovská street party

 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
(30. dubna)
Každým rokem se ve Františkových Lázních koná koncem dubna tato oblíbená akce pro děti i dospělé. Průvod ve složení: děti, dospělí, psi, masky, dechová hudba, mažoretky a vpředu nosič s Moranou, začíná v 19 hodin, kdy se vychází od Divadla Boženy Němcové směrem k vodotrysku. Dále se pokračuje dolů Národní třídou a mezi Casinem a Třemi liliemi přes silnici do přírodního divadla. Tam je vyhlášení soutěží o nejlepší masky čarodějnic a nejkrásnější lampiony, soutěže pro děti o ceny, hrají dvě kapely, stánkový prodej, po setmění ohňostroj s reprodukovanou hudbou.
.

SEEBERGSKÉ HRY – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HRADU ČESKÝM KRÁLEM KARLEM IV.
(konec dubna, začátek května)
Tato pravidelná akce přináší výpravnou podívanou na příjezd římského císaře a krále českého Karla IV. s početnou družinou na hrad. K poctě krále je připraven bohatý kulturní program.

 

.
.

.
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA A SOUTĚŽ HISTORICKÝCH VOZIDEL
(1. května )
Již tradiční akcí se stává každoroční mezinárodní výstava a soutěž elegance historických vozidel včetně spanilé jízdy městem. Celá akce probíhá od 10 hodin dopoledne na pěší zóně na Národní třídě, kolem 13:30 je zahájena okružní jízda městem, během které mohou diváci obdivovat historické stroje v provozu.

 .

.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
A SVĚCENÍ PRAMENŮ

(polovina května v sobotu)
Celodenní akce začíná již v 7 hodin ráno pochodem mažoretek a dechového orchestru městem, dopolední program pokračuje Slavnostní mší svatou v kostele Povýšení Svatého Kříže, po které následuje průvod Národní třídou a Slavnostní zahájení lázeňské sezóny. Nedílnou součástí zahájení sezóny je svěcení pramenů, jmenovitě Františkova a Glauberova, které probíhá bezprostředně po slavnostním zahájení. Po celý den probíhá bohatý kulturní program.

.

JAZZOVÝ FESTIVAL HRNČÍŘSKÝ SWING
(poslední pátek v červenci a další dva pátky v srpnu)
Festival s mnohaletou tradicí se koná každoročně v Novém Drahově u Chebu. Na svém statku ho pořádá výrobce umělecké keramiky Ivan Egon Werner jako vzpomínku na svého bratra, jazzového muzikanta. Koncerty na hrnčířském statku mají skvělou atmosféru, festivalu se pravidelně účastní špičky českého jazzu.

.

.

SEEBERGSKÉ HRY – SLAVNOST OSTROSTŘELCŮ
(druhý týden v září)
Slavnost františkolázeňských ostrostřelců s inspekční návštěvou císaře Františka Josefa I. a arcivévody Karla, budoucího císaře. Připomenutí okolností a skutečného místa seznámení arcivévody Karla s budoucí císařovnou Zitou Bourbonskou ve Františkových Lázních.

STRAUSSŮV FESTIVAL (třetí týden v září)
Hlavním programem tohoto festivalu jsou koncerty na straussovské téma, které se konají v Divadle Boženy Němcové. Celý festival je zakončen v sobotu taneční soutěží O františkolázeňský pohár, kde v nádherném prostředí tanečního sálu Společenského domu bojují soutěžící v kategoriích standard – latina – figurální valčík na Straussovy melodie.

.

.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(začátek prosince)
V Divadle Boženy Němcové probíhá každoroční Mikulášská nadílka, součástí které je i pohádka pro děti. Následně se na pěší zóně koná slavnostní Rozsvícení vánočního stromu.

.

.

SILVESTROVSKÁ STREET PARTY (31. prosince od 21:30 hod.)
Slavnost, která ukončuje každý rok a zároveň vítá rok nový, se koná na pěší zóně pod vodotryskem. Zábavu zajišťují mimo jiné hudební vystoupení kapel. O půlnoci se mohou všichni zúčastnit slavnostního přípitku s vedením města. Poté pokračuje zábava až do konce programu, který je kolem 1:30 hod.

.

Vydalo © Město Františkovy Lázně v roce 2011

Oficiální stránky města Františkovy Lázně naleznete zde.