Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, Česká republika

Chcete nás kontaktovat písemně? Vyplňte formulář níže.


To že jste člověk prokažte výběrem ikony letadlo.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Byty Česká s.r.o., se sídlem Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, IČO: 01511351, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email , Jméno , Příjmení , 1 rok. Tyto údaje zpracováváme za účelem souhlas se zasláním odpovědi.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@pensionceska.cz nebo na sídlo naší společnosti: Byty Česká  s.r.o., Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně.