Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, Česká republika

Výlety

Project Info

Project Description

KAM NA JEDNODENNÍ VÝLET?

 

Bečov nad Teplou
Hrad se zámkem v památkové zóně

Historickému jádru městečka vévodí komplex jednoho z nejzachovalejších českých pozdně gotických hradů s dostavěným renesančním palácem a barokní zámeckou budovou z počátku 18. století. V trezorové místnosti Dolního zámku je vystaven jeden z nejcennějších pokladů na území České republiky – relikviář svatého Maura z první třetiny 13. století.

 

Doubrava
Skanzen lidové hrázděné architektury

Nejobdivovanější usedlostí je čp. 9, tzv. Rustlerův statek. Jde o roubený dům s hrázděným polopatrem z roku 1751. V objektu je národopisné muzeum, v jehož expozici si můžete prohlédnout zemědělské nářadí, nástroje a nábytek z 18. až 20. století. Na území obce roste skupina jednadvaceti památných stromů, lip srdčitých a dubů letních, starých 120 až 260 let.

 

Cheb
Jedno z nejstarších měst v České republice

Málokteré město se může chlubit tak vzácnými památkami. Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek je Chebský hrad, střežený Černou věží. Za kamenným opevněním hrad skrývá evropský unikát – vzácnou dvoupatrovou románskogotickou kapli. Symbol města Špalíček, jehož paměť sahá až do 13. století, ale i ostatní dochované měšťanské domy, vytvářejí neopakovatelnou atmosféru chebského náměstí.

 

Chlum Svaté Maří
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poblíž Kynšperku nad Ohří leží obec Chlum svaté Maří. Zde se nachází areál poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie – architektonicky hodnotný komplex barokních budov kolem původně gotického kostela, který byl pro slohovou jednotnost zcela přestavěn v 1. pol. 18. století do barokní podoby. První zmínka o obci pochází z roku 1341, kostel byl postaven v letech 1690–1697, patrně podle projektu Kryštofa Dientzenhofera mistrovým polírem Wolfgangem Braunbockem.

 

Karlovy Vary
Jedno z nejznámějších lázeňských měst na světě

V malebném údolí na soutoku řek Ohře a Teplá leží perla českých lázní Karlovy Vary. Jsou největším a nejznámějším lázeňským městem ČR. Lázeňství je hlavní, nikoliv však jedinou devizou města v srdci Evropy. Při procházce městem můžete obdivovat jeho překrásnou architekturu, nebo využít sítě udržovaných stezek v lázeňských lesích.

 

Kladská
Romantické místo s loveckým zámečkem a naučnou stezkou kolem rybníka

Kolem Kladského rybníka vede 1,5 km dlouhá naučná stezka po vzácných rostlinných společenstvech rašelinišť vrchovištního typu. Už v roce 1933 zde byla vyhlášena přírodní rezervace Kladské rašeliny, kterou tvoří pět rozlehlých lesních rašelinišť. Jedná se o oblast o rozloze cca 300 ha, která zasahuje do čtyř okresů.

 

Lázně Kynžvart
Zámek kancléře Metternicha

Barokní objekt z konce 17. stol., 1820–1833 přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu a empíru. Je zde soustředěno množství uměleckých předmětů, sbírky mincí, medailí, porcelánu, zbraní a unikátní rukopisy a prvotisky. Zámek byl sídlem kancléře Metternicha. Zámek je obklopen anglickým přírodním parkem o rozloze 300 ha. V parku se nachází 10 rybníků a mnoho drobnějších slohových staveb a památníků, vytvářejících pozoruhodný celek.

 

Loket
Město s památkovou rezervací a hradem

Městečko bylo založeno ve 13. století. Dominantou města je gotický hrad. V lucemburské době byl Loket několikrát dočasným sídlem členů královského rodu. V roce 1337 udělil král Lokti práva jako jiným královským městům. V roce 1979 byl Loket vyhlášen městskou památkovou rezervací. Na náměstí je několik architektonicky cenných měšťanských domů, historicky cenný je i zrekonstruovaný komplex městského opevnění.

 

Mariánské Lázně
Město s velkým množstvím studených pramenů

Město oplývá neopakovatelnou atmosférou, kterou umocňují četné vývěry minerálních pramenů, lázeňské parky, kolonády, historizující architektura lázeňských domů. Protože se Mariánské Lázně snažily vyjít vstříc zahraničním hostům různých náboženských vyznání, nachází se zde kromě katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie i pravoslavný kostel Sv. Vladimíra, anglikánský kostel a evangelický kostel. Jednou z nejvíce vyhledávaných památek Mariánských Lázní je Hlavní kolonáda, jejímž určujícím materiálem je litina z Blanenských železáren, v kombinaci se sklem rafinovaně přivádějící světlo do interiéru.

Mostov
Romantický zámek

Na břehu Ohře, nedaleko Kynšperka, leží nevelká, ale zajímavá obec Mostov. Milovníci užitého umění obdivují v místním zámku velmi hodnotnou kolekci porcelánu, kachlových kamen a vitráží. Zámek stojí stranou obce v rozlehlém anglickém parku. Svou romantickou podobu pseudogotického hrádku získal v 19. století, kdy si místo zvolil za rodinné sídlo spolumajitel slavkovské porcelánky baron Georg Haas z Hasenfelsu. Haasova rodina zde žila až do konce 2. světové války. Od roku 1992 je zámek Mostov chráněný jako kulturní památka. Po náročné rekonstrukci zde bylo zřízeno muzeum a zámek slouží zároveň jako romantický zámecký hotel. Návštěvníci zde najdou venkovský klid, lázeňské služby, luxusní zařízení zámku a krásnou přírodu v okolí.

Ostroh – Seeberg
Hrad s expozicí karlovarského porcelánu a lidové architektury

První písemná zpráva o zdejším hradu pochází z roku 1322, kdy je zmiňován jako součást zástavy Chebska českému králi Janu Lucemburskému. V hradním paláci je instalována expozice slohového vývoje interiérů 19. století, od empíru až po chippendale první čtvrtiny 20. století. V nejstarší části hradu lze dále spatřit původní černou kuchyni a rytířský sál (obřadní síň). V předhradí je zřízena expozice lidového stavitelství skanzenového typu.

 

Skalná – Vildštejn
Románský hrad s programem

Románský hrad byl založen v roce 1166, ale až v roce 2001 byl poprvé zpřístupněn veřejnosti. Je jedním z nejstarších hradů na Chebsku. Dnes nabízí návštěvníkům bohatý program. Ve sklepení se nachází archeologická expozice o dějinách hradu s ostatky zaživa zazděné Bílé paní. Hrad má také svou bohatou kuchyni s rytířským menu. Pro dětské návštěvníky je připravena malá podívaná na domácí i divoká zvířata.

 

Sokolov
Průmyslové město v Podkrušnohoří s empírovým zámkem

Město Sokolov leží při soutoku řek Ohře a Svatavy a je poprvé připomínáno v roce 1279. Sokolovsko vždy vynikalo značným nerostným bohatstvím, jehož těžba a zpracování značně ovlivnily celkový charakter regionu. Ve městě a jeho okolí se nachází řada historických památek a pozoruhodností, například Sokolovský zámek s Krajským muzeem.

 

Sokolovsko
Rekultivace na Sokolovsku

Oblíbeným cílem výletů je oblast mezi Dolním Rychnovem a Březovou u Sokolova, kde byla ještě nedávno výsypka z těžby uhlí. Nyní se tato kdysi nehostinná lokalita proměnila v lesopark a základ budoucího zooparku. Až deset kilometrů nově vybudovaných písčitých cest provádí návštěvníky krásným prostředím s loukami, rybníčky a čerstvě vysázenými stromy.

 

SOOS
Národní přírodní rezervace s rašeliništi, minerálními prameny a mofetami

Rezervace leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní na ploše 221 ha s 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách.

 

Starý Hrozňatov – Maria Loreto
Poutní areál s kostelem Sv. Ducha a křížovou cestou

Základní kámen ke stavbě na místě zaniklého kostela Sv. Ducha z roku 1557 položil 3. října 1664 opat tepelského kláštera Raimundus Wilfert. Posvátné místo je obklopeno křížovými chodbami, postavenými ve tvaru čtyřúhelníku, s arkádami otevřenými do vnitřní strany nádvoří. Hlavní vchod zdobí mohutná zvonice.

 

Teplá
Klášter premonstrátů založený v roce 1193, je zde druhá největší knihovna v České republice

Klášterní kostel Zvěstování Páně byl postaven na přelomu 12. a 13. století jako románsko-gotický trojlodní halový kostel, který na přelomu 17. a 18. století prošel barokními úpravami od Kryštofa Dientzenhofera. Unikátní je klášterní knihovna s více než sto tisíci svazky. Dnes je v areálu kláštera zřízen hotel a v parku golfové hřiště.

 


Rozhledna na vrchu Háj

Rozhledna byla postavena v letech 1902–1903 na vrchu Háj u města Aš podle projektu drážďanského architekta W. Kreise. Z 36 metrů vysoké věže je krásný výhled na Aš a okolní krajinu. Pod rozhlednou se nachází lyžařský areál se sjezdovkami a běžeckými trasami. V létě je možné tyto trasy projet na kole či vyrazit na pěší túru.

 

Bad Brambach
Radonové lázně

Jen pár kilometrů od hraničního přechodu Vojtanov dojedete do Bad Brambachu. Tyto lázně s nejsilnějším radonovým zřídlem na světě byly založeny v roce 1912. Léčí se tu nemoci kloubů, krevního oběhu a revmatické potíže. Minerální voda z Brambašského vřídla se rozesílá do celého Německa.

 

Hohenberg
Muzeum keramiky a středověký hrad

Pokud zamíříte na výlet za hranice, rozhodně nezapomeňte navštívit Hohenberg, kde byla založena v roce 1814 první bavorská porcelánka. Dnes zde můžete navštívit muzeum keramického průmyslu. Tomuto malebnému bavorskému městečku vévodí velice zachovalý středověký hrad.

 

Waldsassen
Klášterní bazilika

Město najdete na území Německa nedaleko hraničního přechodu Svatý Kříž. V roce 1132 zde založil markrabě severní bavorské marky Děpold II. cisterciácký klášter, který dnes patří k nejvýznamnějším církevním památkám Bavorska. Součástí kláštera je barokní bazilika a velká klášterní knihovna. Nedaleko kláštera je v budově bývalé radnice umístěno regionální muzeum zvané Stiftlandmuzeum.

 

Waldsassen – Kappl
Poutní kostel Nejsvětější Trojice

Na svahu vrchu Glasberg nedaleko Waldsassenu stojí barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice z let 1685–1689 nazývaný „Kappl“. Autorem barokní kruhové stavby, vystavěné na půdorysu trojlístku s charakteristickým trojím dělením v celém kostele je známý architekt Georg Dientzenhofer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiální stránky města Františkovy Lázně naleznete zde.