Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, Česká republika

Cyklistika

Project Info

Project Description

KAM NA KOLE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH A JEJICH OKOLÍ?

 

V okolí Františkových Lázní nalezneme pro cykloturistiku mnoho zajímavých cílů. Ze značených tras vede přes lázeňské město zatím jen cyklotrasa 36 (magistrála Český les – Krušné Hory), zato v okolí najdeme cyklotras podle libosti. Z Ašska sem přichází trasa 2057 (Hranice – Skalka u Chebu), podél hranic vede trasa 2063 (Aš – Klest) a vede převážně v souběhu s trasou Železné opony – ICG (Iron Curtain Greenway), pak nedávno vyznačená trasa 2133 Skalná – Tršnice, procházející kolem rezervace SOOS, která se v Tršnici napojuje na páteřní trasu kraje – cyklostezku Ohři (204), a pak ještě několik dalších místních cyklotras (2064, 2065, 2066, 2067). A můžeme i vyrazit z Bavorska například po Valdštejnových trasách (z Chebu), nebo po Egerradweg (z Hohenbergu), což je pokračování cyklostezky Ohře v Bavorsku. Uvedené výlety jsou koncipovány jako okruhy, vždy s počátkem a koncem ve Františkových Lázních. V rámci těchto okruhů navštívíte snad všechna nejkrásnější místa v okolí lázeňského města. Vybrali jsme pro vás čtyři zajímavé okruhy, které se vzájemně kříží, a proto můžete do omrzení svoje výlety mezi okruhy různě kombinovat. Výlety určené pro MTB (č. 4) se dají pohodlně projet na horském kole, ale zkušený cyklista je zvládne i na treku, nebo crossu. Pro rodiny s dětmi (zkušenějšími) jsou vhodné okruhy č. 1–3.

Přejeme Vám na cyklotrasách Františkolázeňska mnoho příjemných zážitků!

Okruh č. 1

Délka:
Převýšení:
Nastoupáno:
Obtížnost:
Typ kola:
19 km
52 m
103 m
velmi lehká
trekingové, krosové

Výlet začíná a končí na nádraží ve Františkových Lázních. Z nádraží se držíme červené turistické značky přes Žírovice do obce Nový Drahov, kde se napojíme na značenou cyklotrasu 2133. Odbočíme vlevo a hned zase vpravo a pokračujeme po cyklotrase přes Kateřinu až do Skalné. Ze Skalné vyrazíme po nové cyklostezce do Starého Rybníku a odtud pak už po silnici do Seníků. V samotě Seníky odbočíme vlevo a na následujícím rozcestí se napojíme na turistickou trasu, tentokrát zelenou, a pokračujeme ve směru na Žírovice. Ve vsi pak ze zelené odbočíme vpravo a přijedeme na silnici, kde se napojíme na červenou, po které jsme náš výlet začínali. Po ní se vrátíme do Františkových Lázní.

Zajímavosti na trase
2,5 km
4,3 km5,5 km
7,1 km
9,1 km
10,9 km12,3 km
15,5 km
18,5 km
Motýlí dům – motýlí farma a muzeum motýlů
Nový Drahov – vesnická památková rezervace s hrázděnými domy – tzv. fachverky; hrnčířský statek výrobce umělecké keramiky I. E. Wernera
SOOS – přírodní rezervace – pozůstatky sopečné činnosti, mofety, plynné vývěry
Kateřina – úzkorozchodná důlní trať
Zelená – udržovaný hrázděný statek
Skalná – románský hrad Vildštejn s hasičským muzeem, kostel Sv. Jana Křtitele, hřbitovní kaple Sv. Šebestiána
Starý Rybník – zřícenina hradu a opuštěný zámeček
Seníky – archeologické naleziště, odbočka (1,9 km) ke hrázděnému Štekrovu mlýnu
Františkovy Lázně – lázeňské město, městská památková rezervace

 

Okruh č. 2

Délka:
Převýšení:
Nastoupáno:
Obtížnost:
Typ kola:
18 km
25 m
84 m
velmi lehká
trekingové, krosové

Výlet začíná u Františkova pramene v centru města a končí u Aquafora. Projedeme parkem na silnici a před mostem u hlídaného parkoviště odbočíme stezkou vlevo. U Slatinných lázní přejedeme přes můstek a pokračujeme podél Slatinného potoka kolem Železnatého pramene ke kolonádě Natálie. U Železnatého pramene můžeme ještě odbočit k Salingburgu a vrátit se zpět na původní trasu. Na silnici za Natálií odbočíme vpravo a před Tršnicí zahneme vlevo na polní cestu. Cesta nás zavede do obce Doubí, kde asi 300 m jedeme po cyklotrase 2133, ale v levotočivé zatáčce odbočíme vpravo na úzkou cestu. Je to zkratka do Lesinky a tam točíme doprava a na následující křižovatce zase doleva. Za Povodím odbočíme vlevo a přes Dvorek přijedeme do Třebeně. Tam zahneme vpravo a hned vlevo, za Horní Vsí přejedeme opatrně frekventovanou silnici, podjedeme dva viadukty a už jsme u Aquafora.

Zajímavosti na trase
0,8 km
1,3 km
2,5 km
6,6 km
8,7 km
10,5 km
13,3 km
17,5 km
Železnatý pramen – upravený vývěr s výbornou kyselkou
Salingburg – zajímavě řešená rozhledna, spíše vyhlídka
Natáliin pramen – kolonáda s vývěrem kyselky
Doubí – rozcestí cyklotras, odbočka k zámku Mostov
Lesinka – těleso původní dálnice ze 40. let
Starost – zaniklá obec Sorgen
Třebeň – obec ve středu Chebska, ve vsi zachovalé chebské statky
Aquaforum – jediný aquapark v karlovarském kraji

 

Okruh č. 3

Délka:
Převýšení:
Nastoupáno:
Obtížnost:
Typ kola:
15 km
60 m
106 m
velmi lehká
trekingové, krosové

Výlet začíná a končí v centru města na rozcestí cyklotrasy 36 u parku. Vyrazíme po stezce podél Slatinného potoka kolem Salingburgu na rozcestí u Pyramidy. Příčně přejedeme přes silnici a pokračujeme Střížovem do Komorní Hůrky. Na rozcestí u restaurace se dáme vlevo přes Klest a po silnici na Pomeznou, podél výpadovky na Pomezí, vystoupáme na Vlčí vrch. Za vrcholem zahneme na lesní cestu vpravo do lesa a zase přijedeme na silnici a do Lužné. Tam zabočíme vpravo a pokračujeme kolem rybníka Amerika. Na rozcestí u osady Krapice se napojíme na cyklotrasu 36 a po ní pokračujeme, stále podél Ameriky, až do cíle našeho výletu.

Zajímavosti na trase
1,1 km
4,4 km
7,6 km
8,5 km
8,9 km
11,0 km
12,3 km
13,5 km
14,0 km
14,5 km
Salingburg – rozhledna postavená roku 1906
Komorní hůrka – přírodní rezervace, nejmladší sopka v Čechách
Vlčí vrch – těleso původní dálnice, později využité pro obchvat Chebu
Studna u Lužné – nedaleko přírodní památka Studna – rašeliniště
Lužná – nedaleko památník Řezáče a Lébra
Amerika – ptačí rezervace na ostrově rybníku Amerika
Lesopark Amerika – naučná stezka s expozicí zvířat
Kaple – romantická lesní kaple
Sluneční pramen – lahodná kyselka
Františkovy Lázně – lázeňské město s jednotnou klasicistní architekturou

 

Okruh č. 4

Délka:
Převýšení:
Nastoupáno:
Obtížnost:
Typ kola:
30 km
112 m
435 m
středně těžká
horské

Výlet začíná v parku na cyklotrase 36 a končí u infocentra v Americké ulici. Ze startu naší trasy jedeme přes Komorní Dvůr na rozcestí cyklotras 2057/36, tam odbočíme vpravo a po trase 2057 pokračujeme na rozcestí u Klestu. Odbočíme vlevo po cyklotrase 2063 a pokračujeme do Pomezné, kde za hradem trasu opustíme a odbočíme vlevo okolo závory. Trasa tu vede lesní cestou podél Ohře a zavede nás na panelovou signálku. Odbočíme vlevo a vzápětí vpravo a nyní pokračujeme nezpevněnou přírodní cestou, která se mění v lesní asfaltku. Na rozcestí za můstkem narazíme na cyklotrasu 2066 a ta nás zavede do Libé. Po této značené trase můžeme ještě odbočit k hranici a zavítat do bavorského Hohenbergu. V Libé se pak napojíme na cyklotrasu 2067 a pokračujeme po ní do Sorkova, kde odbočíme na Ostroh. Pod Seebergem na křižovatce nás cykloznačky navedou na trasu 36 a po ní se vydáme směrem na Františkovy Lázně. Ve vsi Dvoreček neodbočíme po cyklotrase, ale pokračujeme rovně do Františkových Lázní.

Zajímavosti na trase
2,0 km
2,6 km
5,6 km
8,5 km
9,0 km
9,8 km12,7 km
14,0 km
15,7 km
16,7 km
17,3 km
18,4 km
18,7 km
19,4 km
20,0 km
22,9 km
24,0 km
30,0 km
Komorní hůrka – chráněné území sopky s nejlépe zachovalou ukázkou sopečné činnosti v České republice
Skalka – 300 m ke Skalce výhled na přehradu a Zelenou horu
Vlčí vrch
Pískovna – zde se těžil písek na stavbu přehrady Skalka, dnes Natura 2000
Pomezná – zřícenina hradní věže a na Ohři MVE v místě starého mlýna
Signálka – panelová cesta jako pozůstatek železné opony 10,4 km Rathsam – rezervace, bývalá ves Rybáře (Fischern) – NS
Hohenberg – bavorský hrad, dnes ekologické školící centrum, vyhlídka
Kyselka –nedaleko hranice pramen Sauerbrunn
Dubina – bývalá obec, později pohraniční rota
Kámen – nedaleko za můstkem skála s latinským nápisem z dob Napoleona
Kladivo – obecní rybník Hammerteich, v minulosti jedovatý
Libá – zámek Liebenstein, momentálně v rekonstrukci, a kaple sv. Kateřiny s poloviční věží
Libá – u lesa Štýrský kříž z roku 1936
Kaple – Bílá středověká kaplička postavená pro zámeckou dceru
Pomníček – na rozcestí do Hůrky totalitní pomníček
Ostroh – kostel bez věže
Seeberg – hrad s černou kuchyní, sýpkou a hrázděnými domy
Františkovy Lázně – nedaleko evangelický a ruský kostel

Oficiální stránky města Františkovy Lázně naleznete zde.