Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, Česká republika

Podmínky ubytování

Místí poplatek z pobytu činí 21,- Kč/osoba/den
(neplatí pro děti do 18 let, osoby ZTP/P, nevidomé osoby + doprovod).
 
NEPŘEHLÉDNĚTE:

Při nástupu na ubytování budete skládat vratnou kauci ve výši 2000 Kč /apartmán. Vratná kauce slouží jako záruka vrácení apartmánu s nepoškozeným zařízením. Vratná kauce bude vrácena při ukončení pobytu.
Nástup pobytů je od 15.00 hod. do 17.00 hod. Čas je možné po předchozí domluvě změnit.
Protože náš pension nemá recepci, prosíme Vás o oznámení předběžného času příjezdu zasláním SMS na tel. +420 777 154 159. Prosíme ideálně den předem. Budeme na Vás čekat přímo na místě, kde Vám předáme klíče od Vašeho apartmánu, ubytujeme Vás a vysvětlíme vše potřebné.
Vaše pokoje jsou rezervovány do 18:00. V případně pozdního nástupu prosím kontaktujte ubytovací zařízení. Neoznámí-li host předem pozdní příjezd, může být rezervace pokoje po 18:00 hodině zrušena.
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Potvrzení ubytování slouží jako předpis k úhradě zálohy ve výši 100% z celkové ceny Vaší rezervace.
Zálohu prosím uhradit na níže uvedené číslo účtu a to do 5 dní.

 • Číslo účtu: 2800813658/2010
 • IBAN: CZ3420100000002800813658
 • Název banky: Fio banka, a.s.
 • Číslo banky: 2010
 • SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • V případě, že nebude záloha zaplacena v uvedeném termínu, rezervaci můžeme zrušit a apartmán nabídnout jinému hostu.

  STORNO PODMÍNKY:
  Rezervaci můžete zrušit nejpozději 14 dní před potvrzeným datem příjezdu bez jakékoliv sankce.
  Pokud zrušíte rezervaci později, vyhrazujeme si právo účtovat storno poplatek ve výši:

 • do 14 dnů před nástupem ubytování – 0% z ceny ubytování – záloha je hostovi vrácena zpět na účet
 • do 10 dnů před nástupem ubytování – 25% z ceny ubytování
 • 9 – 2 dny před nástupem ubytování – 50% z ceny ubytování
 • od 2 dnů před nástupem ubytování nebo zrušení či zkrácení pobytu (ubytování) v jeho průběhu – 100% z ceny ubytování

 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
  Správce – BYTY ČESKÁ s.r.o.
  Sídlo – Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně
  Email – info@pensionceska.cz

  Informace ke zpracování osobních dat:
  BYTY ČESKÁ s.r.o. se sídlem Americká 66/39, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 01511351 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

  Zabezpečení Vašich osobních dat:
  BYTY ČESKÁ s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

  Právo na informace:
  Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.
  Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

  Právo na přenositelnost údajů:
  Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

  Aktualizace údajů, právo na opravu:
  Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.
  S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

  Námitky:
  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:
  Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

  Právo na omezení zpracování:
  Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

  Právo na výmaz:
  Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

  Kam se můžete obrátit:
  Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@pensionceska.cz nebo na sídlo naší společnosti:
  BYTY ČESKÁ s.r.o. Americká 66/39 351 01 Františkovy Lázně